جایزه ی آلفا گورا

جایزه ی آلفا گورا

جایزه ی الفاگورا (Alfaguara) برای رمان، یکی از معتبر ترین جوایز ادبی برای اسپانیایی زبانان است و به برنده ی آن، مبلغی معادل 175هزار دلار آمریکا اعطا می شود که جزء بیشترین مبالغ اهدایی برای جوایز ادبی در جهان است. این جایزه، توسط الفاگورا، انتشاراتی متعلق به Penguin Random House، درسال 1965 بنیان گذاری شد و توسط همین مجموعه حمایت می شود.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی آلفا گورا

آوریل سرخ


برنده جایزه ی الفاگورا سال 2006

تسلیم شدن


برنده جایزه رمان آلفاگوارا سال 2017

صدای افتادن اشیا


برنده ی جایزه ی الفاگورا سال 2011

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر