جایزه ی آلفا گورا

جایزه ی آلفا گورا

جایزه ی الفاگورا (Alfaguara) برای رمان، یکی از معتبر ترین جوایز ادبی برای اسپانیایی زبانان است و به برنده ی آن، مبلغی معادل 175هزار دلار آمریکا اعطا می شود که جزء بیشترین مبالغ اهدایی برای جوایز ادبی در جهان است. این جایزه، توسط الفاگورا، انتشاراتی متعلق به Penguin Random House، درسال 1965 بنیان گذاری شد و توسط همین مجموعه حمایت می شود.

کتاب های جایزه ی آلفا گورا
معرفی چند اثر
معرفی کتاب آوریل سرخ
داستانی بسیار نزدیک به واقعیت و هیجان انگیز از چرخه ی باطل تروریسم و انتقام.
Library Journal