جایزه ی فرهنگی ادبیات خارجی فرانسه

جایزه ی فرهنگی ادبیات خارجی فرانسه

جایزه ی فرهنگی ادبیات خارجی فرانسه (Prix France Culture de Littérature Étrangère)، جایزه ای ادبی است که همه ساله توسط انجمن فرهنگی و ادبی فرانسه، به آثاری تعلق می گیرد که به زبان فرانسوی ترجمه شده اند و نویسنده ی آن ها، اهل کشوری غیر از فرانسه باشد.

کتاب های جایزه ی فرهنگی ادبیات خارجی فرانسه

سه گانه ی نیویورک


برنده ی جایزه ی فرهنگی ادبیات خارجی فرانسه سال 1989

معرفی چند اثر
معرفی کتاب سه گانه ی نیویورک
بسیار خواندنی و اسرارآمیز.
Boston Globe