جایزه ی فرهنگی ادبیات خارجی فرانسه

جایزه ی فرهنگی ادبیات خارجی فرانسه

جایزه ی فرهنگی ادبیات خارجی فرانسه (Prix France Culture de Littérature Étrangère)، جایزه ای ادبی است که همه ساله توسط انجمن فرهنگی و ادبی فرانسه، به آثاری تعلق می گیرد که به زبان فرانسوی ترجمه شده اند و نویسنده ی آن ها، اهل کشوری غیر از فرانسه باشد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی فرهنگی ادبیات خارجی فرانسه

سه گانه ی نیویورک


برنده ی جایزه ی فرهنگی ادبیات خارجی فرانسه سال 1989

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر