جایزه ی بری

جایزه ی بری

جایزه ی بری، جایزه ای ادبی است که از 1997 همه ساله به آثار برتر جنایی تعلق می گیرد. این جایزه، توسط دبیران «ددلی پلژرز»، فصل نامه ای آمریکایی مربوط به داستان های جنایی، بنیان نهاده شد. نام این جایزه، به افتخار بری گاردنر، منتقدی آمریکایی، انتخاب شده است.

کتاب های جایزه ی بری
معرفی چند اثر
معرفی کتاب قتلگاه
تلفیقی از تعلیقی شدید با حوادث اکشن تقریبا پایان ناپذیر.
People