جایزه ی شورای کتاب کودک استرالیا

جایزه ی شورای کتاب کودک استرالیا

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی شورای کتاب کودک استرالیا

چگونه می توان بال شکسته ای را درمان کرد؟


نامزد جایزه ادبی برتر نیو ساوت ولز سال 2009

پل آتشین


برنده جایزه شورای کتاب کودک استرالیا سال 2007

چه کسی قایق را غرق کرد؟


برنده جایزه ادبی برتر South South Wales سال 1983

برتی و خرس


برنده جایزه شورای کتاب کودک استرالیا سال 1984

روون پسری از رین


برنده جایزه شورای کتاب کودک استرالیا سال 1994

آخرین زنبور عسل


برنده جایزه ادبی برتر نیو ساوت ولز سال 2018

نارگان و ستارگان


برنده جایزه شورای کتاب کودک استرالیا سال 1974

نامادری من


برنده جایزه ی شورای کتاب کودک استرالیا سال 2007

جوینده یابنده است


برنده جایزه شورای کتاب کودک استرالیا سال 1991

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر