جایزه ی Puddly

جایزه ی Puddly

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی Puddly

اسلحه میکروب و فولاد


برنده جایزه پولیتزر غیرداستانی

هانیبال


برنده ی جایزه ی پودلی سل 2001

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر