جایزه ی ویلیام الن وایت

جایزه ی ویلیام الن وایت، جایزه ای ادبی است که به صورت سالانه با رأی دانش آموزان ایالت کانزاس از بین لیست های تهیه شده توسط کمیته ی داوران، به برنده تعلق می گیرد. این جایزه در سال 1952 توسط روث گارور گاگلیاردو، متخصص ادبیات کودک و برگزارکننده ی فعلی مراسم، بنیان نهاده شد. نام این جایزه، به افتخار ویلیام الن وایت، ناشر و ویراستار روزنامه ی امپوریا گزت، انتخاب شده است. این جایزه، باسابقه ترین جایزه ی ادبیات کودک به انتخاب خود کودکان، در ایالات متحده ی آمریکا است.

کتاب های جایزه ی ویلیام الن وایت
معرفی چند اثر
معرفی کتاب جنگی که نجاتم داد
داستانی که به شکلی استثنایی تکان دهنده است.
Barnes & Noble