جایزه ی ویلیام الن وایت

جایزه ی ویلیام الن وایت

جایزه ی ویلیام الن وایت، جایزه ای ادبی است که به صورت سالانه با رأی دانش آموزان ایالت کانزاس از بین لیست های تهیه شده توسط کمیته ی داوران، به برنده تعلق می گیرد. این جایزه در سال 1952 توسط روث گارور گاگلیاردو، متخصص ادبیات کودک و برگزارکننده ی فعلی مراسم، بنیان نهاده شد. نام این جایزه، به افتخار ویلیام الن وایت، ناشر و ویراستار روزنامه ی امپوریا گزت، انتخاب شده است. این جایزه، باسابقه ترین جایزه ی ادبیات کودک به انتخاب خود کودکان، در ایالات متحده ی آمریکا است.

کتاب های جایزه ی ویلیام الن وایت

میک هارته این جا بود


برنده ی جایزه ی ویلیام الن وایت سال 1998

بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب جنگی که نجاتم داد
داستانی که به شکلی استثنایی تکان دهنده است.
Barnes & Noble