جایزه ی مدال کلدکات

جایزه ی مدال کلدکات

جایزه ی مدال کلدکات، جایزه ای ادبی است که به صورت سالانه به برجسته ترین کتاب تصویری آمریکایی برای کودکان تلق می گیرد. این جایزه توسط «انجمن خدمات کتابخانه ای برای کودکان»، به تصویرساز کتاب برتر اهدا می گردد. جایزه ی مدال کلدکات به همراه مدال نیوبری، به عنوان معتبرترین جوایز آمریکایی مربوط به ادبیات کودک شناخته می شوند.

کتاب های جایزه ی مدال کلدکات
معرفی چند اثر
معرفی کتاب به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند
مخاطبین از این نمایش شگفت انگیز احساسات، راضی خواهند بود.
Publishers Weekly