جایزه ی بهترین ترجمه ی اشلگل تییک

جایزه ی بهترین ترجمه ی اشلگل تییک

جایزه ی بهترین ترجمه ی اشلگل-تییک (Schlegel-Tieck)، جایزه ای ادبی است که توسط انجمن نویسندگان لندن برگزار می شود. عنوان این جایزه از نام آگوست ویلهلم اشلگل و لودویگ تییک، مترجمین آثار شکسپیر به آلمانی در قرن نوزده، برداشته شده است. آثار ترجمه شده از آلمانی به انگلیسی، حق شرکت در این مراسم را دارند و به برنده ی این جایزه، مبلغ 3000 پوند انگلیس تعلق می گیرد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی بهترین ترجمه ی اشلگل تییک

جهان آخر


برنده ی جایزه ی بهترین ترجمه ی اشلگل-تییک سال 1991

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر