جایزه ی بهترین داستان آیریش تایمز

جایزه ی بهترین داستان آیریش تایمز

جایزه ی بهترین داستان آیریش تایمز، جایزه ای ادبی است که توسط روزنامه ی معتبر و شناخته شده ی آیریش تایمز برگزار شده و به اثری تعلق می گیرد که یا داستان آن در ایرلند بگذرد و یا جان مایه و موضوع آن، با این کشور ارتباط مستقیم داشته باشد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی بهترین داستان آیریش تایمز

دروغ های زمان جنگ


برنده جایزه بنیاد پن-همینگوی سال 1992

شاگرد قصاب


برنده ی جایزه ی بهترین داستان آیریش تایمز سال 1992

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر