جایزه ان اس دبلیو پرایمر

جایزه ان اس دبلیو پرایمر

جوایز ادبی NSW Premier جزو معتبر ترین جوایز در استرالیا به حساب می آیند و برای اولین بار در 1979 داده شدند. این جوایز شایان توجه شامل جایزه ی کریستینا استد برای ادبیات داستانی، جایزه ی کنث اسلسور برای شعر، و جایزه ی داگلاس استوارت برای ادبیات غیر داستانی می شوند.
جایزه ی انتخاب مردم
این جایزه در سال 2009، به منظور بزرگداشت سی امین سالگرد این جوایز، بنیان گذاری شده است و اولین بار، استیو تولتز برای رمان جزء از کل، موفق به کسب آن شده است.

کتاب های جایزه ان اس دبلیو پرایمر
معرفی چند اثر
جزء از کل
داستانی ارزشمند از یک پدر و پسر، آکنده از حوادث، شوخ طبعی، و با شخصیت هایی که یادآور سبک[نویسندگی] چالز دیکنز و جان ایروینگ هستند.
Los Angeles Times