جایزه ی ان اس دبلیو پرایمر

جایزه ی ان اس دبلیو پرایمر

جوایز ادبی NSW Premier جزو معتبر ترین جوایز در استرالیا به حساب می آیند و برای اولین بار در 1979 داده شدند. این جوایز شایان توجه شامل جایزه ی کریستینا استد برای ادبیات داستانی، جایزه ی کنث اسلسور برای شعر، و جایزه ی داگلاس استوارت برای ادبیات غیر داستانی می شوند.
جایزه ی انتخاب مردم
این جایزه در سال 2009، به منظور بزرگداشت سی امین سالگرد این جوایز، بنیان گذاری شده است و اولین بار، استیو تولتز برای رمان جزء از کل، موفق به کسب آن شده است.

کتاب های جایزه ی ان اس دبلیو پرایمر
معرفی چند اثر
معرفی کتاب جزء از کل
داستانی ارزشمند از یک پدر و پسر، آکنده از حوادث، شوخ طبعی، و با شخصیت هایی که یادآور سبک[نویسندگی] چالز دیکنز و جان ایروینگ هستند.
Los Angeles Times