جایزه ی بهترین نویسنده ی جدید بارنز اند نوبل

جایزه ی بهترین نویسنده ی جدید بارنز اند نوبل

جایزه ی بهترین نویسنده ی جدید بارنز اند نوبل، جایزه ای ادبی است که توسط سایت معتبر فروش و تحلیل کتاب، بارنز اند نوبل، به نویسندگانی که فقط یک یا دو کتاب از آن ها منتشر شده باشد، تعلق می گیرد. برنده ی این جایزه توسط کمیته ای از ناشرین و منتقدین کتاب انتخاب می شود.

کتاب های جایزه ی بهترین نویسنده ی جدید بارنز اند نوبل

دختری با گوشواره مروارید


برنده ی جایزه ی بهترین نویسنده ی جدید بارنز اند نوبل سال 2000

معرفی چند اثر
معرفی کتاب دختری با گوشواره مروارید
به شکل شگفت آوری خیال انگیز.
New York Times