جایزه ی مارگارت ای. ادواردز

جایزه ی مارگارت ای. ادواردز

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی مارگارت ای. ادواردز

ماهی مهاجم


نامزد نشان خوانندگان جوان کالیفرنیا سال 1979

زنی که مردانه اسب می راند


برنده جایزه مارگارت ای. ادواردز سال 2013

ماده شیر سرکش


برنده جایزه مارگارت ا. ادواردز سال 2013

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر