جایزه ادگار آلن پو - ادگارز

جایزه ادگار آلن پو - ادگارز

جایزه ی ادگار آلن پو یا ادگارز (edgar award)، جایزه ای ادبی است که همه ساله توسط انجمن نویسندگان معمایی آمریکا (Mystery Writers of America) به افتخار ادگار آلن پو، نویسنده ی شهیر قرن نوزدهم آمریکا، به بهترین آثاری که در سال قبل در قالب رمان های رازآلود، آثار غیرتخیلی، برنامه های تلویزیونی، فیلم یا تئاتر تولید یا منتشر شده باشند، اهدا می شود.

کتاب های جایزه ادگار آلن پو - ادگارز
کتاب طنین سیاه

برنده ی جایزه ی ادگارز برای نویسندگان معمایی آمریکا سال 1993

معرفی چند اثر
آبشار یخ
داستانی خوش ساخت با احساسات و هیجانی غنی.
Newsweek