جایزه ی گلدن داک

جوایز گلدن داک، جوایزی ادبی هستند که توسط انجمن اطلاعات و فناوری کتابخانه ای حمایت می شوند. جایزه ی گلدن داک در بخش داستان علمی تخیلی نوجوان از 1992 به صورت سالانه برگزار شده است. این جایزه تا سال 2014 در مراسم ورلدکان و یا گردهم آیی علمی تخیلی آمریکای شمالی به برنده اعطا می شد و بعد از این سال، برگزاری آن به انجمن NASFiC واگذار شد. قسمت های مختلف این جایزه عبارتند از: کتاب های تصویری، کتاب کودک و کتاب نوجوان.

کتاب های جایزه ی گلدن داک
معرفی چند اثر
معرفی کتاب عطش مبارزه
با داستانی درخشان و ضرب آهنگی بی نقص.
New York Times