جایزه ی یادواره ی جان کمپبل

جایزه ی یادواره ی جان کمپبل

جایزه ی یادواره ی John W. Campbell برای بهترین رمان علمی تخیلی، جایزه ای ادبی است که به صورت سالانه توسط مرکز پژوهش های آثار علمی تخیلی در دانشگاه کانزاس، به نویسنده ی بهترین رمان علمی تخیلی چاپ شده به انگلیسی در سال قبل تعلق می گیرد.
این جایزه در سال 1973 توسط دو نویسنده و منتقد به منظور تشویق نویسندگان برای ایجاد بهترین آثارشان بنیان گذاری شد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی یادواره ی جان کمپبل

پانزده زندگی اول هری آگوست


برنده ی جایزه ی یادواره ی John W. Campbell سال 2015

قلعه مالویل


جایزه ی یادواره ی John W. Campbell سال 1974

دایره


نامزد جایزه کمبل سال 2014

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر