جایزه کل تن هم

جایزه کل تن هم

جایزه ی کل تن هم (Cheltenham)، جایزه ای ادبی است که همه ساله در فستیوال ادبی و انگلیسی کل تن هم برگزار شده و به نویسنده ای تعلق می گیرد که اثرش در همان سال انتشار یافته باشد و طبق بیانیه ی انجمن برگزارکننده ی فستیوال، «تحسین کمتری به نسبت شایستگی اش» دریافت کرده باشد.

کتاب های جایزه کل تن هم
معرفی چند اثر
تسلی ناپذیر
اثری بسیار بدیع و اصیل.
New Yorker