جایزه ی کل تن هم

جایزه ی کل تن هم

جایزه ی کل تن هم (Cheltenham)، جایزه ای ادبی است که همه ساله در فستیوال ادبی و انگلیسی کل تن هم برگزار شده و به نویسنده ای تعلق می گیرد که اثرش در همان سال انتشار یافته باشد و طبق بیانیه ی انجمن برگزارکننده ی فستیوال، «تحسین کمتری به نسبت شایستگی اش» دریافت کرده باشد.

کتاب های جایزه ی کل تن هم
بیشتر بخوانید

کازوئو ایشی گورو، نویسنده ای که شاهکار خلق می کند

کازوئو ایشی گورو، نویسنده ی دوست داشتنی و فوق العاده با استعداد ژاپنی/انگلیسی است که با شایستگی تمام، جایزه ی نوبل ادبیات سال 2017 را از آن خود کرد.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب تسلی ناپذیر
اثری بسیار بدیع و اصیل.
New Yorker