جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه

جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه

جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه (به فرانسوی: Meilleur Livre Etranger)، جایزه ای ادبی است و هیئت داورانش متشکل از منتقدین و ناشرین می باشد و در دو بخش ادبیات داستانی و ادبیات غیرداستانی، در روز 29 نوامبر هر سال، به برندگان اعطا می شود.
نخستین جایزه ی بهترین کتاب خارجی در سال 1948 اهدا شد و به «اعترافات یک گناهکار تبرئه شده» اثر جیمز هوگ، نویسنده ی اسکاتلندی قرن هجدهم رسید.

کتاب های جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه

نام من سرخ


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه سال 2002

قهرمانان و گورها


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه

رد گم


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه سال 1956

آنچه با خود حمل می کردند


جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه سال 1990

فرزندان سانچز


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه سال 1963

بیشتر بخوانید

آمیزش دنیای غرب و شرق در آثار اورهان پاموک

اورهان پاموک اولین نویسنده از کشور ترکیه است که موفق به کسب جایزه نوبل شده است.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب آنچه با خود حمل می کردند
تصویری غایی و ماندگار از جنگ در زمانه ی کنونی و آینده.
Los Angeles Times
معرفی کتاب قهرمانان و گورها
پژوهشی روان شنانسانه و تأثیرگذار از انسان.
Britannica