جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه

جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه

جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه (به فرانسوی: Meilleur Livre Etranger)، جایزه ای ادبی است و هیئت داورانش متشکل از منتقدین و ناشرین می باشد و در دو بخش ادبیات داستانی و ادبیات غیرداستانی، در روز 29 نوامبر هر سال، به برندگان اعطا می شود.
نخستین جایزه ی بهترین کتاب خارجی در سال 1948 اهدا شد و به «اعترافات یک گناهکار تبرئه شده» اثر جیمز هوگ، نویسنده ی اسکاتلندی قرن هجدهم رسید.

کتاب های جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه

کتاب نام من سرخ


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه سال 2002

کتاب فرزندان سانچز


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه سال 1963

کتاب رد گم


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه سال 1956

کتاب قهرمانان و گورها


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب خارجی فرانسه

معرفی چند اثر
معرفی کتاب فرزندان سانچز
یکی از برجسته ترین آثار در [حوزه ی] مردم شناسی،در تمامی اعصار.
Margaret Mead
معرفی کتاب رد گم
داستانی آموزنده و در عین حال جذاب. کتابی غنی در سبک، در حس و در تصویرسازی.
New York Times Book Review