جایزه ی NAACP

جایزه ی NAACP

کتاب های جایزه ی NAACP

نامه ای به دخترم


جزو فهرست برترین آثار نویسندگان زن

معرفی چند اثر
معرفی کتاب نامه ای به دخترم
کتاب نامه ای به دخترم، همانند سایر آثار شایان توجه آنجلو، سرگرم کننده و آموزنده است.
Goodreads