جایزه ی Batchelder

جایزه ی Batchelder

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی Batchelder

زمانی برای معجزه


برنده جایزه Batchelder سال 2011

خوشحالی یک روباه است


برنده جایزه Batchelder سال 2016

عصا


برنده جایزه Batchelder سال 1989

کودک دریا


برنده جایزه Batchelder سال 2007

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر