جایزه ی مونتانا

جایزه ی مونتانا

جایزه ی کتاب مونتانا(Montana Book Award)، جایزه ای ادبی است که همه ساله به بهترین کتاب چاپ شده در سال تعلق می گیرد. آثاری که در این رقابت شرکت داده می شوند، یا داستان شان در ایالت مونتانا می گذرد، یا بر موضوعات و جان مایه های مربوط به این ایالت تمرکز دارند و یا توسط نویسنده، ویراستار و هنرمندی اهل مونتانا خلق شده اند.

کتاب های جایزه ی مونتانا
بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب هتلی در کنج تلخ و شیرین
پرشور و برآمده از دل.
Kirkus Reviews