جایزه ی ویارجیو

جایزه ی ویارجیو

جایزه ی ویارجیو، جایزه ای معتبر و ادبی است که در سال 1930 بنیان نهاده شد. این جایزه که نام شهر ویارجیو در توسکانی ایتالیا را یدک می کشد، توسط سه دوست با نام های آلبرتو کولانتونی، کارلو سالسا و لئونیدا رپاچی به منظور رقابت با جایزه ی ادبی باگوتا که در میلان برگزار می شود، به وجود آمده است.

کتاب های جایزه ی ویارجیو
معرفی چند اثر
معرفی کتاب بارون درخت نشین
رمانی جذاب و سرزنده که زندگی ای را تصور می کند که کاملا با قوانین خاص خودش سپری شده است.
Barnes & Noble