جایزه ی پرنتس چویس

جایزه ی پرنتس چویس (Parents Choice Gold Award)، جایزه ای ادبی است که توسط بنیاد غیرانتفاعی پرنتس چویس (به معنی: انتخاب والدین) به بهترین آثار کودک و نوجوان در سنین، شرایط و علاقه مندی های گوناگون اعطا می شود و به عنوان جایزه ای معتبر در ادبیات کودک و نوجوان به حساب می آید.
این جایزه در سال 1978 توسط دیانا هاس گرین&mdashرئیس فعلی بنیاد پرنتس چویس&mdashبنیان گذاری شد. برندگان این جایزه توسط مجمعی از معلمین، دانشمندان، هنرمندان، والدین و خود کودکان انتخاب می شوند.

کتاب های جایزه ی پرنتس چویس
معرفی چند اثر
معرفی کتاب دختر ستاره ای
یک داستان تمثیلی شعرگونه.
New York Times Book Review