جایزه ی جانت هیدینگر کافکا

جایزه ی جانت هیدینگر کافکا

جایزه ی Janet Heidinger Kafka، جایزه ای ادبی است که همه ساله به داستان هایی تعلق می گیرد که اثر نویسندگان زن آمریکایی باشند. موسسه ی مطالعات جنسیت و زنان سوزان بی آنتونی و دانشکده ی زبان انگلیسی دانشگاه روچستر، از سال 1975، برگزارکننده ی این مراسم بوده اند. قابل ذکر است که به برنده ی این جایزه، مبلغ 7500 دلار اعطا می شود.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی جانت هیدینگر کافکا

مرگ مورگان


برنده ی جایزه جانت هیدینگر کافکا سال 1980

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر