جایزه ی IILA

جایزه ی IILA

جایزه ی IILA، جایزه ای ادبی است که توسط انجمن ایتالیایی-لاتین آمریکا به آثار برتر ادبی اهدا می شود. این انجمن، در یک ژوئن 1966 با مشارکت ایتالیا و بیست کشور آمریکای لاتین بنیان نهاده شد. هدف از تشکیل چنین انجمنی، توسعه و همکاری در تحقیقات مربوط به مشکلات، دست آوردها و چشم اندازهای کشورهای عضو این انجمن، در مسائل فرهنگی، علمی، اقتصادی، فنی و اجتماعی بیان شده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی IILA

گرینگوی پیر


برنده ی جایزه ی IILA سال 1989

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر