جایزه ی IILA

جایزه ی IILA

جایزه ی IILA، جایزه ای ادبی است که توسط انجمن ایتالیایی-لاتین آمریکا به آثار برتر ادبی اهدا می شود. این انجمن، در یک ژوئن 1966 با مشارکت ایتالیا و بیست کشور آمریکای لاتین بنیان نهاده شد. هدف از تشکیل چنین انجمنی، توسعه و همکاری در تحقیقات مربوط به مشکلات، دست آوردها و چشم اندازهای کشورهای عضو این انجمن، در مسائل فرهنگی، علمی، اقتصادی، فنی و اجتماعی بیان شده است.

کتاب های جایزه ی IILA
معرفی چند اثر
معرفی کتاب گرینگوی پیر
رمانی خیره کننده که دارای غنا و تأثیرگذاری داستان های اسطوره ای است.
New York Times