جایزه ی نمایشنامه ی حلقه ی منتقدین نیویورک

جایزه ی نمایشنامه ی حلقه ی منتقدین نیویورک

جایزه ی نمایشنامه ی حلقه ی منتقدین نیویورک، جایزه ای ادبی است که توسط بیست و دو منتقد نمایشنامه از روزنامه ها، مجلات و سایر رسانه ها در نیویورک به برترین نمایشنامه ی سال داده می شود. این مجمع در سال 1935 شکل گرفت و آدام فلدمان از سال 2005 ریاست آن را بر عهده داشته است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی نمایشنامه ی حلقه ی منتقدین نیویورک

آدم ها


نامزد جایزه ی پولیتزر نمایشنامه سال 2016

ساحل آرمانشهر( سفر)


برنده ی جایزه ی تونی سال 2007

حرف گل های رز بود


برنده جایزه پولیتزر سال 1965

با خشم به گذشته نگاه کن


برنده جایزه ی نمایشنامه ی حلقه ی منتقدین نیویورک سال 1958

باغ وحش شیشه ای


برنده ی جایزه ی نمایشنامه ی حلقه ی منتقدین نیویورک سال 1945

بوفالوی امریکایی


برنده ی جایزه ی نمایشنامه حلقه ی منتقدین آمریکا 1977

مرد بالشی


برنده ی جایزه ی لارنس الیویر سال 2004

مأمورهای اعدام


برنده ی جایزه ی لارنس الیویر سال 2016

دوزخ


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

گربه روی شیروانی داغ


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشی در سال 1955

اتوبوسی به نام هوس


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشی در سال 1948

ملاقات بانوی سالخورده


برنده جایزه ی نمایشنامه ی حلقه ی منتقدین نیویورک سال 1959

چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد


برنده جایزه ی نمایشنامه ی حلقه ی منتقدین نیویورک سال 1963

آن فصل قهرمانی


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشی در سال 1973

مردی برای تمام فصول


برنده جایزه ی نمایشنامه ی حلقه ی منتقدین نیویورک سال 1962

مرگ فروشنده


برنده ی جایزه ی پولیتزر نمایشنامه سال 1949

پسر خانواده وینزلو


برنده جایزه الن تری سال 1946

دوران زندگی تو


برنده جایزه کتاب کالیفرنیا سال 1939

همه پسران من


برنده جایزه دایره منتقدان درام نیویورک سال 1947

ببر پشت دروازه


برنده جایزه دایره منتقدان درام نیویورک سال 1956

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

زندگی انسان های عادی به روایت «آرتور میلر»

«میلر» در سراسر زندگی خود به خلق نمایشنامه، مقاله، فیلمنامه و تفاسیر ادبی و غیرادبی ادامه داد و به کاوش در مسائل مهمِ سیاسی، اجتماعی و اخلاقی زمانه ی خود پرداخت.

خشونت پنهان در روح صلح طلب مارتین مک دونا

این کارگردان خلاق، ریشه در تئاتر دارد و سال ها است که جایگاه خود را به عنوان نمایشنامه نویسی برجسته تثبیت کرده است