جایزه کوریه انترناسیونال

جایزه کوریه انترناسیونال

جایزه کوریه انترناسیونال، جایزه ای ادبی است که توسط هفته نامه ی فرانسوی و معتبر «کوریه انترناسیونال» به برترین کتاب های داخلی و خارجی از نظر تحریریه ی این نهاد ژورنالیستی تعلق می گیرد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه کوریه انترناسیونال

طعم گس خرمالو


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر