جایزه کوریه انترناسیونال

جایزه کوریه انترناسیونال

جایزه کوریه انترناسیونال، جایزه ای ادبی است که توسط هفته نامه ی فرانسوی و معتبر «کوریه انترناسیونال» به برترین کتاب های داخلی و خارجی از نظر تحریریه ی این نهاد ژورنالیستی تعلق می گیرد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه کوریه انترناسیونال

طعم گس خرمالو


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

خویشتن به ذهن می آید


برنده جایزه بین المللی کتاب کورین 2011

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر