جایزه ی بهترین کتاب اول گودریدز

جایزه ی بهترین کتاب اول گودریدز، جایزه ای ادبی است که همه ساله توسط سایت معتبر معرفی و تحلیل کتاب «گودریدز» به نویسندگان برتر در ژانرهای مختلفی چون ادبیات داستانی و غیرداستانی، تاریخی، علمی، زندگی نامه و ... داده می شود و بزرگ ترین و معتبرترین جایزه ای است که مستقیما با رأی خوانندگان و مخاطبان کتاب ها انتخاب می شود.

کتاب های جایزه ی بهترین کتاب اول گودریدز

کتاب ملکه ی سرخ


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب اول گودریدز سال 2015

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ملکه ی سرخ
جهانی پرآشوب با یک قهرمان زن سرزنده و پرانرژی.
Booklist