جایزه ی اسونسکا داگبلادت

جایزه ی اسونسکا داگبلادت

جایزه اسونسکا داگبلادت (Svenska Dagbladets litteraturpris) یک جایزه ادبی سوئدی است که از سال 1944 از طرف روزنامه Svenska Dagbladet به صورت سالانه به کتاب ها تعلق میگیرد

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی اسونسکا داگبلادت

تصرف عدوانی- داستانی درباره ی عشق


برنده جایزه آگوست(جایزه ادبی سوٸد)

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر