جایزه ی اسونسکا داگبلادت

جایزه ی اسونسکا داگبلادت

جایزه اسونسکا داگبلادت (Svenska Dagbladets litteraturpris) یک جایزه ادبی سوئدی است که از سال 1944 از طرف روزنامه Svenska Dagbladet به صورت سالانه به کتاب ها تعلق میگیرد

کتاب های جایزه ی اسونسکا داگبلادت
معرفی چند اثر
معرفی کتاب تصرف عدوانی- داستانی درباره ی عشق
عشقی فریبنده، اشتیاقی شرم آور، خودفریبی... این داستان سرگرم کننده به طرز دردناکی آشناست.
Guardian