جایزه ی اسکات ادل

جایزه ی اسکات ادل

جایزه ی اسکات ادل، جایزه ای ادبی و آمریکایی برای کتاب های کودک است که همه ساله به بهترین آثار داستانی تاریخی اعطا می شود. این جایزه در سال 1982 به منظور افزایش علاقه مندی مخاطبین جوان به تاریخ شکل دهنده ی کشورشان و تمام دنیا بنیان گذاری شد. آثاری در این مراسم می توانند شرکت کنند که به انگلیسی و توسط نویسنده ای آمریکایی نوشته شده و نوجوانان را مخاطب اصلی خود قرار داده باشند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی اسکات ادل

لوبیای قهرمان


برنده جایزه اسکات اودل سال 2017

بن بست نورولت


برنده ی جایزه ی نیوبری و جایزه ی اسکات ادل سال 2012

آن سوی آبی بی کران


برنده ی جایزه ی اسکات ادل سال 2018

دختر خدمتکار


برنده جایزه اسکات ادل سال 2016

تابستان دیوانه‏‫


برنده ی جایزه ی اسکات ادل سال 2011

سارا، ساده و بلندبالا


برنده جایزه نشان نیوبری سال 1986

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر