جایزه ی اسکات ادل

جایزه ی اسکات ادل

جایزه ی اسکات ادل، جایزه ای ادبی و آمریکایی برای کتاب های کودک است که همه ساله به بهترین آثار داستانی تاریخی اعطا می شود. این جایزه در سال 1982 به منظور افزایش علاقه مندی مخاطبین جوان به تاریخ شکل دهنده ی کشورشان و تمام دنیا بنیان گذاری شد. آثاری در این مراسم می توانند شرکت کنند که به انگلیسی و توسط نویسنده ای آمریکایی نوشته شده و نوجوانان را مخاطب اصلی خود قرار داده باشند.

کتاب های جایزه ی اسکات ادل

بن بست نورولت


برنده ی جایزه ی نیوبری و جایزه ی اسکات ادل سال 2012

معرفی چند اثر
معرفی کتاب تابستان دیوانه‏‫
رمانی تکان دهنده و بامزه.
Barnes & Noble