جایزه ی اسکات ادل

جایزه ی اسکات ادل

جایزه ی اسکات ادل، جایزه ای ادبی و آمریکایی برای کتاب های کودک است که همه ساله به بهترین آثار داستانی تاریخی اعطا می شود. این جایزه در سال 1982 به منظور افزایش علاقه مندی مخاطبین جوان به تاریخ شکل دهنده ی کشورشان و تمام دنیا بنیان گذاری شد. آثاری در این مراسم می توانند شرکت کنند که به انگلیسی و توسط نویسنده ای آمریکایی نوشته شده و نوجوانان را مخاطب اصلی خود قرار داده باشند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی اسکات ادل

آن سوی آبی بی کران


برنده ی جایزه ی اسکات ادل سال 2018

۲۴,۰۰۰ تومان

تابستان دیوانه‏‫


برنده ی جایزه ی اسکات ادل سال 2011

۱۷,۰۰۰ تومان

بن بست نورولت


برنده ی جایزه ی نیوبری و جایزه ی اسکات ادل سال 2012

۱۸,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر