جایزه ی ادبی جلال آل احمد

جایزه ی ادبی جلال آل احمد

جایزه ادبی جلال آل احمد یک جایزه ادبی دولتی است که به منظور معرفی آثار برگزیده ادبیات داستانی در ایران پایه گذاری شده است. این جایزه به نام جلال آل احمد نویسنده مشهور ایرانی، و از بزرگترین روشنفکران معاصر جهان نام گذاری شده است و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۷ نخستین دوره خود را در سال روز تولد آل احمد آغاز کرد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی ادبی جلال آل احمد

ملکان عذاب


برنده ی جایزه ی ادبی جلال آل احمد

بلاغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی


شایسته تقدیر جایزه ی جلال آل احمد 1397

افتاده بودیم در گردنه ی حیران


شایسته تقدیر جایزه ی جلال آل احمد 1398

زخم شیر


شایسته تقدیر جایزه ی جلال آل احمد 1397

پاییز فصل آخر سال است


برگزیده ی جایزه ی ادبی جلال آل احمد

رهش


اثر برگزیده ی جایزه ی جلال آل احمد سال 1397

بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران


اثر برگزیده ی جایزه ی جلال آل احمد سال 1398

درباره مانایی و میرایی


شایسته تقدیر جایزه ی جلال آل احمد 1398

دور زدن در خیابان یکطرفه


شایسته تقدیر جایزه ی جلال آل احمد 1398

الف لام خمینی


اثر برگزیده ی جایزه ی جلال آل احمد سال 1397

لم یزرع


برگزیده ی نهمین دوره ی جایزه ی ادبی جلال آل احمد

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر