جایزه ی ادبی جلال آل احمد

جایزه ی ادبی جلال آل احمد

جایزه ادبی جلال آل احمد یک جایزه ادبی دولتی است که به منظور معرفی آثار برگزیده ادبیات داستانی در ایران پایه گذاری شده است. این جایزه به نام جلال آل احمد نویسنده مشهور ایرانی، و از بزرگترین روشنفکران معاصر جهان نام گذاری شده است و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۷ نخستین دوره خود را در سال روز تولد آل احمد آغاز کرد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی ادبی جلال آل احمد

این خیابان سرعت گیر ندارد


برنده جایزه بهترین رمان بلند جلال آل احمد

زخم شیر


شایسته تقدیر جایزه ی جلال آل احمد 1397

پاییز فصل آخر سال است


برگزیده ی جایزه ی ادبی جلال آل احمد

الف لام خمینی


اثر برگزیده ی جایزه ی جلال آل احمد سال 1397

ملکان عذاب


برنده ی جایزه ی ادبی جلال آل احمد

بلاغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی


شایسته تقدیر جایزه ی جلال آل احمد 1397

لم یزرع


برگزیده ی نهمین دوره ی جایزه ی ادبی جلال آل احمد

افتاده بودیم در گردنه ی حیران


شایسته تقدیر جایزه ی جلال آل احمد 1398

رهش


اثر برگزیده ی جایزه ی جلال آل احمد سال 1397

بازار خوبان


برنده نهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد (1395)

سفر برگذشتنی (دو جلدی)


برنده جایزه ادبی جلال آل احمد سال 1393

بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران


اثر برگزیده ی جایزه ی جلال آل احمد سال 1398

درباره مانایی و میرایی


شایسته تقدیر جایزه ی جلال آل احمد 1398

دور زدن در خیابان یکطرفه


شایسته تقدیر جایزه ی جلال آل احمد 1398

از اشارت های دریا


برنده ی چهارمین دوره ی جایزه ادبی جلال آل احمد

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر