جایزه ی کتاب کودک

جایزه ی کتاب کودک

جایزه ی کتاب کودک، تنها جایزه ی ادبی ملی است که انتخاب برندگانش از آغاز تا انتها تنها توسط کودکان انجام می شود. این جایزه، به دلیل نمایان ساختن نظر و سلیقه ی واقعی کودکان، از جایگاه بسیار بالایی نزد والدین، معلمان، کتابداران، ناشرین و نویسندگان کودک برخوردار است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی کتاب کودک

ماتیلدا


برنده ی جایزه ی کتاب کودک سال 1999

۲۵,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر