جایزه ی کتاب کودک

جایزه ی کتاب کودک

جایزه ی کتاب کودک، تنها جایزه ی ادبی ملی است که انتخاب برندگانش از آغاز تا انتها تنها توسط کودکان انجام می شود. این جایزه، به دلیل نمایان ساختن نظر و سلیقه ی واقعی کودکان، از جایگاه بسیار بالایی نزد والدین، معلمان، کتابداران، ناشرین و نویسندگان کودک برخوردار است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی کتاب کودک

ماتیلدا


برنده ی جایزه ی کتاب کودک سال 1999

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

کتاب «ماتیلدا»، الگویی برای همه کودکان

اما جادوی قلم رولد دال در هیچ اثر دیگری به اندازه ی کتاب «ماتیلدا» جاودان و مسحورکننده نیست.

چرا باید کودکان را با داستان ها آشنا کنیم

داستان ها نقشی مهم و حیاتی در رشد و پیشرفت کودکان دارند. کتاب هایی که می خوانند و شخصیت هایی که از طریق ادبیات با آن ها آشنا می شوند، می توانند به دوستانشان تبدیل شوند.