جایزه ی اورگان بوک

جایزه ی اورگان بوک

جوایز اورگان بوک (oregon book)، جوایزی ادبی هستند که توسط انجمن هنرهای ادبی داده می شوند و به بزرگ ترین موفقیت نویسندگان فعال در شعر، ادبیات داستانی، ادبیات غیرداستانی ادبی، نمایش نامه و ادبیات کودک و نوجوان، تعلق می گیرند.
جایزه ی اورگان بوک، توسط برایان بوث و موسسه ی اورگان در سال 1987 بنیان گذاری شده است و برندگان آن، فقط بر اساس شایستگی ادبی آثار، توسط داورانی غیردولتی انتخاب می شوند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی اورگان بوک

باشگاه مشت زنی


برنده ی جایزه ی اورگان بوک برای بهترین رمان سال 1997

فرشته خون خواهی


نامزد جایزه آرتور سی. کلارک سال 2018

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر