جایزه هرالد

جایزه هرالد

جایزه ی هرالد، جایزه ای ادبی و اسپانیایی است که همه ساله توسط مرکز انتشارات آناگراما به بهترین رمان اسپانیایی زبان سال تعلق می گیرد. این جایزه در سال 1983 بنیان نهاده شده و همه ساله در ماه نوامبر برگزار می شود.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه هرالد

کارآگاهان وحشی


برنده جایزه رمان هرالد سال 1998

ناخوش احوال


برنده جایزه هرالد

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر