جایزه ی ایندیپندنت استرالیا

جایزه ی ایندیپندنت استرالیا

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی ایندیپندنت استرالیا

خیابانی به رنگ ماه


برنده جایزه ایندیپندنت استرالیا سال 2019

آخرین نقاشی سارا دفس


برنده ی جایزه صنعت کتاب استرالیا 2017

بدجنسا -جلد 1


نامزد جایزه ادبیات جوان آلمان سال 2017

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر