جایزه ی گلس کی

جایزه ی گلس کی

جایزه ی گلس کی (Glass Key Award)، جایزه ای ادبی است که همه ساله به رمانی جنایی از نویسندگان اهل کشور های اسکاندیناوی تعلق می گیرد. این جایزه که نام خود را از رمانی با همین عنوان، نوشته ی دشیل همت، رمان-نویس آمریکایی گرفته است، هر سال توسط اعضای نویسندگان جنایی اسکاندیناوی به نویسنده ای از کشورهای دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد تعلق می گیرد. اعضای هر از این کشورها، با اعلام نامزد خود، لیست نهایی جایزه را شکل می دهند.

کتاب های جایزه ی گلس کی
معرفی چند اثر
معرفی کتاب قاتلان بدون چهره
رمانی ارزشمند با ژرفا و تعلیقی مسحورکننده.
Los Angeles Times