جایزه ی بهترین رمان جنایی تئاکستون

جایزه ی بهترین رمان جنایی تئاکستون

جایزه ی بهترین رمان جنایی تئاکستون (Theakston's Crime Novel)، مهم ترین جایزه ی ادبی داستان های جنایی در انگلستان است. این جایزه، همه ساله در فستیوال داستان های جنایی هاروگت در ماه جولای برگزار می شود و به برنده ی آن، مبلغ 3000 یورو تعلق می گیرد. رمان های جنایی انتشار یافته در سال، اجازه ی شرکت در این مراسم را دارند.

کتاب های جایزه ی بهترین رمان جنایی تئاکستون

رهایت می کنم


برنده ی جایزه ی بهترین رمان جنایی تئاکستون سال 2016

معرفی چند اثر
معرفی کتاب رهایت می کنم
بسیار شوکه کننده.
New York Times Book Review