جایزه ملی داستان کوتاه BBC

جایزه ملی داستان کوتاه BBC

جایزه ملی داستان کوتاه BBC، جایزه ای ادبی و انگلیسی است که در سال 2005 با حمایت شبکه ی BBC و مجله ی Prospect توسط نهاد NESTA بنیان نهاده شد. برنده ی این جایزه، مبلغ پانزده هزار یورو را از آن خود می کند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ملی داستان کوتاه BBC

شرق غرب


برنده جایزه ملی داستان کوتاه BBC

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر