جایزه ی اینکی

جایزه ی اینکی

جایزه ی اینکی، جایزه ای ادبی است که با رأی مستقیم مخاطبین، به آثار برگزیده در ادبیات نوجوان تعلق می گیرد. این جایزه دو بخش دارد: جایزه ی طلایی اینکی که به اثری استرالیایی تعلق می گیرد، و جایزه ی نقره ای اینکی که مربوط به آثار خارجی (غیر استرالیایی) می شود.

کتاب های جایزه ی اینکی

رادیو سکوت


برنده ی جایزه ی اینکی سال ۲۰۱۷

بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب رادیو سکوت
داستانی پرمایه و بسیار جذاب درباره ی روابط.
Booklist