جایزه ی اینکی

جایزه ی اینکی

جایزه ی اینکی، جایزه ای ادبی است که با رأی مستقیم مخاطبین، به آثار برگزیده در ادبیات نوجوان تعلق می گیرد. این جایزه دو بخش دارد: جایزه ی طلایی اینکی که به اثری استرالیایی تعلق می گیرد، و جایزه ی نقره ای اینکی که مربوط به آثار خارجی (غیر استرالیایی) می شود.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی اینکی

رادیو سکوت


برنده ی جایزه ی اینکی سال ۲۰۱۷

خوشی های پیش از مرگ


برنده جایزه برنفورد بوز سال 2008

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.