جایزه ی ادبیات نسل جوان آلمان

جایزه ی ادبیات نسل جوان آلمان

جایزه ادبیات نسل جوان آلمان، تنها جایزه ی ادبی آلمان است که از سال ۱۹۵۶ هر ساله به بهترین کتاب های تصویری، کتاب های کودکان و نوجوانان و کتاب های غیر داستانی تعلق می گیرد. برندگان این جایزه در هر حوزه ۸۰۰۰ یورو و یک تندیس برنزی دریافت می کنند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی ادبیات نسل جوان آلمان

قهرمانی به رنگ بلوط


نامزد جایزه براگی برای بهترین کتاب کودکان سال 2013

مومو


برنده جایزه ادبیات نسل جوان آلمان سال 1974

روزی که یاد گرفتم عنکبوت ها را اهلی کنم


برنده جایزه ادبیات نسل جوان آلمان سال 2001

ما یک نفر


نامزد جایزه ادبیات نسل جوان آلمان سال 2017

دنیای سوفی


برنده ی جایزه ی ادبیات نسل جوان آلمان سال 1994

نگهبانان


برنده جایزه گاردین سال 1971

لک لک ها بر بام


برنده نشان نیوبری سال 1955

چرا از من می پرسی؟


برنده جایزه ای. بی. وایت سال 2012

وقتی هیتلر خرگوش صورتی مرا ربود


برنده ی جایزه ی ادبیات نسل جوان آلمان سال 1974

باران مرگ


برنده جایزه ی ادبیات نسل جوان آلمان سال 1988

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر