جایزه ی ادبیات نسل جوان آلمان

جایزه ی ادبیات نسل جوان آلمان

جایزه ادبیات نسل جوان آلمان، تنها جایزه ی ادبی آلمان است که از سال ۱۹۵۶ هر ساله به بهترین کتاب های تصویری، کتاب های کودکان و نوجوانان و کتاب های غیر داستانی تعلق می گیرد. برندگان این جایزه در هر حوزه ۸۰۰۰ یورو و یک تندیس برنزی دریافت می کنند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی ادبیات نسل جوان آلمان

قهرمانی به رنگ بلوط


نامزد جایزه براگی برای بهترین کتاب کودکان سال 2013

دنیای سوفی


برنده ی جایزه ی ادبیات نسل جوان آلمان سال 1994

ما یک نفر


نامزد جایزه ادبیات نسل جوان آلمان سال 2017

وقتی هیتلر خرگوش صورتی مرا ربود


برنده ی جایزه ی ادبیات نسل جوان آلمان سال 1974

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر