جایزه ی ادبیات نسل جوان آلمان

جایزه ی ادبیات نسل جوان آلمان

جایزه ادبیات نسل جوان آلمان، تنها جایزه ی ادبی آلمان است که از سال ۱۹۵۶ هر ساله به بهترین کتاب های تصویری، کتاب های کودکان و نوجوانان و کتاب های غیر داستانی تعلق می گیرد. برندگان این جایزه در هر حوزه ۸۰۰۰ یورو و یک تندیس برنزی دریافت می کنند.

کتاب های جایزه ی ادبیات نسل جوان آلمان

دنیای سوفی


برنده ی جایزه ی ادبیات نسل جوان آلمان سال 1994

معرفی چند اثر
معرفی کتاب وقتی هیتلر خرگوش صورتی مرا ربود
رمانی هیجان انگیز.
School Library Journal