جایزه خانه مطبوعات فرانسه

جایزه خانه مطبوعات فرانسه

جایزه خانه مطبوعات فرانسه (rix Maison de la Presse) به طور مشترک از سوی خانه مطبوعات فرانسه، سندیکای ملی پخش کتاب و مطبوعات و انجمن تخصصی توسعه و راه اندازی مراکز فروش مطبوعات فرانسه اهدا می شود.

رمانی به زبان فرانسوی که خلال 9 ماه اخیر به بازار نشر ادبیات داستانی راه یافته باشد، می تواند در رقابت جایزه خانه مطبوعات فرانسه شرکت کند.

کتاب های جایزه خانه مطبوعات فرانسه
کتاب پرواز بدون او

برنده ی جایزه ی خانه مطبوعات فرانسه سال 2012

کتاب کمی قبل از خوشبختی

برنده ی جایزه ی خانه ی مطبوعات فرانسه سال 2013

معرفی چند اثر
پرواز بدون او
بسیار هیجان انگیز.
Boston Globe