جایزه ی ادبیات کودک TD

جایزه ی ادبیات کودک TD

جایزه ی ادبیات کودک TD، جایزه ای ادبی و کانادایی است که به برترین کتاب نویسنده ای کانادایی اهدا می شود که برای مخاطبین یک تا دوازده سال خلق شده باشد. این جایزه که توسط مرکز کتاب کودک کانادا مدیریت می شود، در زمره ی بزرگترین جوایز ادبی مربوط به کتاب های کودک قرار دارد. جایزه ی ادبیات کودک TD که در سال 2004 بنیان نهاده شده، به کتاب های نوشته شده به دو زبان رسمی کانادا (انگلیسی و فرانسوی) تعلق می گیرد.

کتاب های جایزه ی ادبیات کودک TD
معرفی چند اثر
معرفی کتاب لانه کاغذی
کتاب لانه کاغذی، تأثیری ماندگار بر ذهن می گذارد.
New York Times Book Review