جایزه The Living Now

جایزه The Living Now

جایزه ی The Living Now، جایزه ای ادبی است که به منظور گرامیداشت خلاقیت و نوآوری در کتاب های تازه منتشر شده ای اهدا می شود که می توانند به ما کمک کنند تا کیفیت زندگیمان را بالاتر ببریم. این جایزه به صورت سالانه به کتاب هایی در همه ی موضوعات تعلق می گیرد که زندگی بهتر در سراسر جهان را ترویج می کنند.

کتاب های جایزه The Living Now

۱۰ درصد شادتر


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ۱۰ درصد شادتر
سفری غیرمنتظره، سرشار از خنده و عمیقا شک گرایانه به دنیاهای عجیب معنویت و خودپروری.
Goodreads