جایزه The Living Now

جایزه The Living Now

جایزه ی The Living Now، جایزه ای ادبی است که به منظور گرامیداشت خلاقیت و نوآوری در کتاب های تازه منتشر شده ای اهدا می شود که می توانند به ما کمک کنند تا کیفیت زندگیمان را بالاتر ببریم. این جایزه به صورت سالانه به کتاب هایی در همه ی موضوعات تعلق می گیرد که زندگی بهتر در سراسر جهان را ترویج می کنند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه The Living Now

۱۰ درصد شادتر


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر