جایزه ی داستان جنایی آلمان

جایزه ی داستان جنایی آلمان

جایزه ی داستان جنایی آلمان، قدیمی ترین و معتبرترین جایزه ی ادبی داستان های جنایی آلمان است. این جایزه توسط آرشیو جنایی شهر بوخوم در سال 1985 بنیان گذاری شد و داوران آن را پژوهشگران و منتقدان ادبی و فروشندگان کتاب، تشکیل می دهند. طبق تعریف انجمن برگزارکننده ی جایزه، مهارت ادبی و محتوایی بدیع مدنظر است که به این ژانر جنبش و حرکتی تازه ببخشد.

کتاب های جایزه ی داستان جنایی آلمان

مرد است و قتلش، آقا کمال!


برنده ی جایزه ی داستان جنایی آلمان سال 1992

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مرد است و قتلش، آقا کمال!
با داستانی سرزنده و نگارشی پرشور.
Kirkus Reviews