جایزه ی داستان جنایی آلمان

جایزه ی داستان جنایی آلمان

جایزه ی داستان جنایی آلمان، قدیمی ترین و معتبرترین جایزه ی ادبی داستان های جنایی آلمان است. این جایزه توسط آرشیو جنایی شهر بوخوم در سال 1985 بنیان گذاری شد و داوران آن را پژوهشگران و منتقدان ادبی و فروشندگان کتاب، تشکیل می دهند. طبق تعریف انجمن برگزارکننده ی جایزه، مهارت ادبی و محتوایی بدیع مدنظر است که به این ژانر جنبش و حرکتی تازه ببخشد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی داستان جنایی آلمان

مرد است و قتلش، آقا کمال!


برنده ی جایزه ی داستان جنایی آلمان سال 1992

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر