جایزه ی کتاب کودک شارلوت هاک

جایزه ی کتاب کودک شارلوت هاک

جایزه ی شارلوت هاک، جایزه ای ادبی است که به منظور ترویج و شناسایی کتاب های کودک مفید و ارزشمند در سال 2014 بنیان نهاده شد. این جایزه به آثاری تعلق می گیرد که می توانند با پرورش تخیل، احساس و کنجکاوی، تغییری مثبت را در زندگی کودکان به وجود آورند.

کتاب های جایزه ی کتاب کودک شارلوت هاک

تقریبا


برنده ی جایزه ی شارلوت هاک سال 2015

معرفی چند اثر
معرفی کتاب تقریبا
خارق العاده، داستان آلبی، درخشان است.
Kirkus Reviews