جایزه ی نوما

جایزه ی نوما

جایزه ی نوما، جایزه ای ادبی است که در سال 1941 و بر طبق آخرین خواسته های موسس شرکت نشر کودانشا، نوما سییجی، توسط انجمن نوما سرویس بنیان گذاری شد. این جایزه، همه ساله به اثری جدید تعلق می گیرد که بین ماه های اکتبر و سپتامبر در ژاپن منتشر شده باشد.

کتاب های جایزه ی نوما
معرفی چند اثر
معرفی کتاب شکار گوسفند وحشی
ترکیبی شگفت انگیز از اسطوره شناسی و داستان معمایی.
Bookrags