جایزه ی نوما

جایزه ی نوما

جایزه ی نوما، جایزه ای ادبی است که در سال 1941 و بر طبق آخرین خواسته های موسس شرکت نشر کودانشا، نوما سییجی، توسط انجمن نوما سرویس بنیان گذاری شد. این جایزه، همه ساله به اثری جدید تعلق می گیرد که بین ماه های اکتبر و سپتامبر در ژاپن منتشر شده باشد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی نوما
×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر