جایزه داستان خارجی ایندیپندنت

جایزه داستان خارجی ایندیپندنت

جایزه ی داستان خارجی ایندیپندنت، یک جایزه ی ادبی انگلیسی بود که بین سال های 1990 تا 2015 به برندگان اعطا می شد. این جایزه به آثار داستانی خارجی برگزیده ای تعلق می گرفت که در بریتانیا ترجمه شده بودند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه داستان خارجی ایندیپندنت

به هوای دزدیدن اسب ها


برنده ی جایزه ی کتابفروشان نروژ سال 2003

انتقام


برنده جایزه داستان خارجی ایندیپندنت در سال 2014

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر