جایزه داستان خارجی ایندیپندنت

جایزه داستان خارجی ایندیپندنت

جایزه ی داستان خارجی ایندیپندنت، یک جایزه ی ادبی انگلیسی بود که بین سال های 1990 تا 2015 به برندگان اعطا می شد. این جایزه به آثار داستانی خارجی برگزیده ای تعلق می گرفت که در بریتانیا ترجمه شده بودند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه داستان خارجی ایندیپندنت

پرده خوان


برنده جایزه داستان خارجی ایندیپندنت 1995

به هوای دزدیدن اسب ها


برنده ی جایزه ی کتابفروشان نروژ سال 2003

انتقام


برنده جایزه داستان خارجی ایندیپندنت در سال 2014

آسترلیتز جوان


برنده جایزه داستان خارجی مستقل سال 2002

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر