جایزه ی cybils

جایزه ی cybils

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی cybils

فرستنده زویی واشینگتن


نامزد جایزه گودریدز سال 2020

معمای چشم لندن


برنده جایزه Cybils سال 2008

هفت پادشاهی 2


نامزد جایزه کتاب نوجوان شهرستان میلواکی سال 2011

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر