جایزه ی نبیولا

جایزه ی نبیولا از معتبرترین جوایز در زمینه ی داستان نویسی علمی-تخیلی و خیال پردازی است که توسط «انجمن نویسندگان علمی تخیلی آمریکا» اعطا می شود. این جایزه از سال 1966 به صورت همه ساله در چهار دسته ی زیر اهدا می شود:
داستان کوتاه: نوشته های زیر ۷۵۰۰ کلمه (Short Story)
داستان نیمه کوتاه: نوشته های بین ۷۵۰۰ تا ۱۷۵۰۰ کلمه (Novelette)
داستان: نوشته های بین ۱۷۵۰۰ تا ۴۰۰۰۰ کلمه (Novella)
داستان بلند: نوشته های بالای ۴۰۰۰۰ کلمه (Novel)

کتاب های جایزه ی نبیولا
بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب گل هایی به یاد آلجرنون
داستانی قابل باور، پرتعلیق و تأثیرگذار.
New York Times