دیپلم افتخار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دیپلم افتخار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های دیپلم افتخار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ماشو در مه


برنده دیپلم افتخار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۷۴

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

چرا باید کودکان را با داستان ها آشنا کنیم

داستان ها نقشی مهم و حیاتی در رشد و پیشرفت کودکان دارند. کتاب هایی که می خوانند و شخصیت هایی که از طریق ادبیات با آن ها آشنا می شوند، می توانند به دوستانشان تبدیل شوند.