جایزه Ordre des Arts et des Lettres

جایزه Ordre des Arts et des Lettres

جایزه ی Ordre des Arts et des Lettres، جایزه ای ادبی و هنری است که در سال 1957 توسط وزیر فرهنگ فرانسه بنیان نهاده شد. هدف این جایزه، نکوداشت آثار ارزشمند و بااهمیت هنری و ادبی و ترویج اینگونه آثار است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه Ordre des Arts et des Lettres

زیستن


برنده جایزه Ordre des Arts et des Lettres

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر