جایزه Ordre des Arts et des Lettres

جایزه Ordre des Arts et des Lettres

جایزه ی Ordre des Arts et des Lettres، جایزه ای ادبی و هنری است که در سال 1957 توسط وزیر فرهنگ فرانسه بنیان نهاده شد. هدف این جایزه، نکوداشت آثار ارزشمند و بااهمیت هنری و ادبی و ترویج اینگونه آثار است.

کتاب های جایزه Ordre des Arts et des Lettres

زیستن


برنده جایزه Ordre des Arts et des Lettres

معرفی چند اثر
معرفی کتاب زیستن
کتابی با تأثیرگذاری عاطفی شگفت انگیز.
Dai Sijie